energetic in Turks

Uitspraak
s. çalışkan, enerjik, faal, kuvvetli, güçlü

Voorbeeldzinnen

How come you're always so energetic?
Nasıl oluyor da her zaman çok enerjiksin?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He isn't as energetic as he once was.
O bir zamanlar olduğu gibi enerjik değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She isn't as energetic as she once was.
Bir zamanlar olduğu kadar enerjik değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
People need to be more energetic when they present their work.
İnsanlar çalışmalarını sunarken daha enerjik olmalılar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Kate is very energetic.
Kate çok enerjik.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom is very energetic, isn't he?
Tom çok enerjik, değil mi?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom is young and energetic.
Tom genç ve enerjik.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom isn't as energetic as he used to be.
Tom eskisi kadar enerjik değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom isn't energetic.
Tom enerjik değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom isn't very energetic.
Tom çok enerjik değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com