efficient in Turks

Uitspraak
s. işgüzar, yeterli, ehliyetli, etkili, verimli, becerikli, rasyonel

Voorbeeldzinnen

You should study in an efficient manner.
Verimli bir şekilde çalışman gerekir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She is an efficient and reliable assistant.
Verimli ve güvenilir bir yardımcıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Which air conditioner do you think is the most efficient?
Hangi klimanın en verimli olduğunu düşünüyorsunuz?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Your security is equally efficient.
Güvenliğin aynı derecede etkilidir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We both know why my staff is small, compact, efficient and runs like clockwork.
Kadromun niçin küçük, yoğun, verimli olduğunu ve saat gibi çalıştığını, her ikimiz biliyoruz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Too bad the post office isn't as efficient as the weather service.
Posta teşkilatının meteoroloji servisi kadar verimli olmaması çok kötü.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Because the five sense of the human body are the fastest, most efficient method of programming ever devised.
Çünkü insan bedeninin beş duyusu, şu ana kadar tasarlanmış en hızlı, en etkili programlama yöntemidir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Now I'm going to need a detective, someone discreet, and efficient.
Şimdi bir dedektife ihtiyacım olacak, ağzı sıkı ve becerikli birine.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We'll set up an efficient administrative and executive structure...then we'll manufacture our product and market it.
Etkili bir idari ve uygulayıcı yapı kuracağız, sonra kendi ürünümüzü imal edip pazarlayacağız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, the staff were efficient and in ten minutes Nancy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.
Ama çalışanlar hızlı servis yapıyorlardı ve on dakika içinde Nancy balığını, cipsini, bezelyesini ve kahvesini önüne almıştı bile.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com