decrease in Turks

Uitspraak
f. küçülmek, azaltmak, eksiltmek, inmek, düşmek, eksilmek, küçültmek, azalmak
i. azalma, eksiltme, azaltma, küçülme, eksilme; düşüş

Voorbeeldzinnen

This medicine will decrease your pain.
Bu ilaç ağrını azaltacak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What should you do to decrease your debt?
Borcunu azaltmak için ne yapmalısın?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They should decrease the sugar in these muffins.
Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Sixteen million new jobs were created, while inflation significantly decreased
Enflasyon belirgin bir şekilde azalırken 16 milyon iş ortamı yaratıldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If blood pressure decreases, the heart beats faster in an attempt to raise it. This is called reflex tachycardia.
Eğer kan basıncı düşerse, kalp onu arttırma çabasıyla daha hızlı atar. Buna refleks taşikardi denir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Reagan-era tax bills was a 1% decrease in government revenues when compared to Treasury Department revenue estimates
Reagan devri vergi faturaları, Hazinenin gelir tahminleriyle kıyaslandığında, hükümet gelirlerinde %1lik bir düşüşe neden oldu
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The number of the eagles in the world is decreasing steadily.
Dünyadaki kartalların sayısı giderek azalmakta.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We hunt snakes every day but since they propagate very quickly, those snakes' numbers never decrease.
Biz de her gün pek çok yılan avlarız fakat çabuk ürediklerinden sayıları hiç azalmaz bu yılanların.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
Son zamanlarda yapılan bir araştırma sigara içenlerin sayısının azaldığını göstermektedir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Canadian wheat prices are forecast to decrease.
Kanada'da buğday fiyatlarının azalacağı tahmin edilmektedir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. decline: lower, abate, bate, reduce, contract, drain, shrivel
2. reduction: remission, abatement, shrinkage, slack, contraction, decline
3. reduce: cut, curtail, check, lower, curb, abridge, hushdictionary extension
© dictionarist.com