decline in Turks

Uitspraak
f. çökmek, zayıflamak, düşmek, batmak, çürümek, bozulmak; azalmak; çevirmek, geri çevirmek; çekilmek, çekmek [dilb.]; kabul etmemek; eğimi olmak, eğmek
i. çökme, çöküş, gerileme, batma, düşüş; güçten düşüren hastalık; azalma, yolun sonu

Voorbeeldzinnen

I declined his invitation to dinner.
Akşam yemeğine davetini reddettim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As I grew older my health declined.
Yaşlanırken sağlığım zayıfladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She declined to say more about it.
Ondan daha fazla bahsetmeyi reddetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas declined to comment on the matter.
Nicholas sorunla ilgili yorum yapmayı reddetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He declined the job-offer very politely.
iş teklifini çok kibar şekilde reddetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He had the courage to decline the offer.
Teklifi reddedecek cesareti vardı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I intend to decline his offer to help me.
Bana yardım etmek için yaptığı teklifi reddetmek niyetindeyim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They declined the invitation to our party.
Onlar bizim partiye daveti reddetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mary declined an invitation to the concert.
Mary konser için bir davetiyeyi geri çevirdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas declined the invitation to Mary's party.
Nicholas Mary'nin partisine daveti reddetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com