crowd in Turks

Uitspraak
f. toplanmak, üşüşmek; doldurmak, sıkıştırmak; ısrar etmek; bıktırmak
i. kalabalık, cemaat, çokluk, izdiham, sürü, topluluk; arkadaş grubu, yığın

Voorbeeldzinnen

All the children tried to crowd into the bus at once.
Bütün çocuklar birden otobüse itişe kakışa binmeye çalıştılar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is a big crowd watching the game.
Oyunu büyük bir kalabalık seyrediyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The street was crowded with cars.
Cadde arabalarla doluydu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The train is very crowded this evening.
Tren bu akşam çok kalabalık.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I can recognize him even in a crowd.
Onu bir kalabalığın içinde tanıyabilirim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We lost sight of Jack in the crowd.
Kalabalıkta Jack'in görüntüsünü kaybettik.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas lost sight of Mary in the crowd.
Nicholas kalabalıkta Mary'nin görüntüsünü kaybetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A mighty cheer burst from the crowd.
Kalabalıktan muazzam bir tezahürat patladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas elbowed his way through the crowd.
Nicholas kalabalığın arasından ite kalka yol açtı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas made his way through the crowd.
Nicholas kalabalığın arasından ilerledi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. people: run, masses, rank and file, mob, populace, proletariat, rabble
2. throng: gang, company, concourse, drove, gathering, herd, flock
3. circle: set, clique, coterie
4. assemble: troop, flock together, herd, swarm, throng
5. squeeze: jam, ram, cram, stuff, charge, cramp, force© dictionarist.com