count in Turks

Uitspraak
f. saymak; hesaba katmak, varsaymak; addetmek, sayı saymak, sayılmak; önemi olmak
i. sayma, sayı; hesap, hesaba katma, önemseme; dava maddesi, iddialar; kont

Voorbeeldzinnen

Bill can count to ten.
Bill, ona kadar sayabilir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I will help you. You can count on me.
Sana yardım edeceğim. Bana güvenebilirsin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When you count them you say: 1234567 8.
Elmaları şöyle sayanz: 1234567 8
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Close your eyes and count to ten.
Gözlerini kapa ve ona kadar say.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas and Mary counted the ballots.
Nicholas ve Mary oy pusulalarını saydılar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I never counted on his being rich.
Onun zengin olmasına asla güvenmedim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm counting the number of people.
Ben insanların sayısını sayıyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You'd better not count on a raise.
Zam beklemesen iyi olur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm very busy so don't count on me.
Çok meşgulüm bu yüzden bana güvenme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My son can count up to a hundred now.
Oğlum şu an yüze kadar sayabiliyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com