corporation in Turks

Uitspraak
i. tüzel kişi; kurum, şirket, dernek, belediye yetkilileri; şiş göbek

Voorbeeldzinnen

She works for a large American corporation.
Büyük bir Amerikan şirketi için çalışıyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All these corporations just throw their money at everyone
Tüm bu şirketler var ya sadece paralarını oraya buraya savuruyorlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The motivation for war is simple. The U. S. government started the war with Iraq in order to make it easy for U. S. corporations to do business in other countries. They intend to use cheap labor in those countries, which will make Americans rich.
Savaş için motivasyon basittir. A. B. D. hükümeti, A. B. D. şirketlerinin diğer ülkelerle iş yapmasını kolaylaştırmak için Irak'ta savaş başlattı. Bu ülkelerde, Amerikalıları zenginleştirecek ucuz işçi kullanma niyetindeler.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The corporation co-financed that colony along with Colonial Administration.
Şirket, koloniyi, koloni yönetimiyle birlikte finanse etti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- Sugarberry... - Fillmore auto parts
is worse than a corporation,
- Sugarberry.
- Fillmore otomotiv bir şirketten
daha berbat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- Sugarberry... - Fillmore auto parts
is worse than a corporation,
- Sugarberry.
- Fillmore otomotiv bir şirketten
daha berbat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The motivation for war is simple. The U.S. government started the war with Iraq in order to make it easy for U.S. corporations to do business in other countries. They intend to use cheap labor in those countries, which will make Americans rich.
Savaş için motivasyon basittir. A.B.D. hükümeti, A.B.D. şirketlerinin diğer ülkelerle iş yapmasını kolaylaştırmak için Irak'ta savaş başlattı. Bu ülkelerde, Amerikalıları zenginleştirecek ucuz işçi kullanma niyetindeler.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In 1980 the Ontario Censor Board banned the film "The Tin Drum, " adapted from the Günter Grass novel, but the media found this silly, and so the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) showed the offending scene that night from coast to coast on the national news channels.
Ontario Sansür Kurulu 1980'de Günter Grass'tan uyarlanmış "Teneke Trampet" filmini yasakladı ama medya bu yasağı saçma buldu ve hatta Canadian Broadcasting Corporation (CBC) sorun yaratan görüntüleri o gece ülke çapında ulusal haberlerde gösterdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Management practices at Japanese corporations are often very different from those at foreign companies.
Japon şirketindeki yönetim uygulamaları çoğunlukla yabancı şirketlerdeki uygulamalardan farklı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some board members questioned his ability to run the corporation.
Bazı yönetim kurulu üyeleri onun şirketi işletme yeteneğini sorguladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com