confront in Turks

Uitspraak
f. yüz yüze getirmek, yüzleştirmek, karşılaştırmak, karşı koymak

Voorbeeldzinnen

I was confronted with many difficulties.
Birçok zorluklarla karşılaştım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They were confronted with many problems.
Onlar birçok sorunlarla karşılaştı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am confronted with a difficult problem.
Zor bir problemle yüz yüze geldim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was confronted with some difficulties.
Bazı güçlüklerle yüz yüze getirildi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She confronted him and demanded an apology.
O onunla yüz yüze geldi ve bir özür talep etti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are confronted with a difficult situation.
Zor bir durumla karşı karşıyayız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think it's time for me to confront that problem.
Sanırım o sorunla yüzleşmemin zamanıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A common, grave danger confronts both our worlds.
Yaygın, önemli bir tehlike dünyalarımızı tehdit ediyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- He has expressed the desire not to see you.
- During a trial, is it not my right to confront any accuser?
- Kendisi seni görmemek arzusunu ifade etti.
- Duruşma esnasında, herhangi bir itham eden kişi ile karşılaşmak hakkım değil mi?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- There was nothing there, chief
- Nothing?
- We went to confront him.. ...and the landlady said that the son-of-a-bitch just took off. Left everything. It's unbelievable.
- Orada hiçbir şey yoktu, şef.
- Hiçbir şey mi?
- Onunla yüzleşmeye gittik... ve ev sahibi piç kurusunun yeni ayrıldığını söyledi. Herşeyi bırakmış. İnanılmaz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. encounter: face, affront, challenge, cope with, brave
2. resist: oppose, dispute, challenge, defy, repel, counter, contradict© dictionarist.com