collect in Turks

Uitspraak
f. bir araya getirmek, biriktirmek, toplamak, toparlamak, toplanmak, birikmek; koleksiyon yapmak; derlemek; uğrayıp almak, almak; tahsil etmek
i. ayinlerde okunan kısa dua
s. ödemeli

Voorbeeldzinnen

The train conductor collected my fare.
Biletçi bana bilet kesti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The teacher collected the papers.
Öğretmen kağıtları topladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I want to make a collect call to Japan.
Japonya'ya bir ödemeli arama yapmak istiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Her hobby was collecting old coins.
Onun hobisi eski para toplamaktı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His hobby is collecting old stamps.
Hobisi eski pulları toplamaktır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I didn't know you collected stamps.
Pulları biriktirdiğini bilmiyordum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My hobby is collecting old bottles.
Benim hobim eski şişeleri toplamaktır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some people actually collect rocks.
Bazı insanlar aslında kayalar toplarlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Her only hobby is collecting stamps.
Onun tek hobisi pul toplamaktır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I lost interest in collecting stamps.
Pulları toplamada ilgimi kaybetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. accumulate: pick, compile, pile, raise, amass, aggregate
2. gather: meet, convoke, muster, assemble, flock, convene, troop
3. harvest: raise, secure, reap, glean, obtain, solicit
4. settle: negotiate, receive, handle, manage, dun, bill© dictionarist.com