cleverness in Turks

Uitspraak
i. zekâ, akıllılık, beceriklilik

Voorbeeldzinnen

When you have loved somebody with every part of you, you did not think of cleverness in considering that younger person to whom you were losing him.
Birini tüm kalbinizle sevdiğinizde, bu sevdiğiniz kişiyi, uğruna kaybediyor olduğunuz daha genç insanın zekiliğini asla umursamazdınız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Her cleverness often amazes me.
Onun akıllılığı sık sık beni şaşırtır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com