charity in Turks

Uitspraak
i. hayır, hayırseverlik, yardımseverlik, sadaka, hayır işi, merhamet, hayır kurumu

Voorbeeldzinnen

They're going to a charity event.
Bir yardım etkinliğine gidiyorlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas contributed a lot of money to charity.
Nicholas hayır için bir sürü para katkısında bulunmuştur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He contributed a lot of money to the charity.
Hayır kurumuna çok para bağışladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas donates half his salary to his favorite charity.
Nicholas maaşının yarısını sevdiği hayır kurumuna bağışlıyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I've been asked to play my clarinet at a charity event.
Hayır organizasyonunda klarnet çalmam istendi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At present I can't accept the holy charity of this monastery.
Şu anda bu manastırın kutsal bağışını kabul edemem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The charity is organizing a ballot for the benefit of the needy.
Dernek, fakirler yararına bir balo düzenliyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I should've just gone with her to that stupid charity thing.
Şu aptal hayır işine onunla beraber gitmeliydim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"Kay Bartok opens fête in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.
“Kay Bartok, İngiltere’de sikleroz kampanyasına gelir getirecek festivali açıyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom anonymously donated a million dollars to his favorite charity.
Tom isimsiz bir şekilde sevdiği hayır kurumuna bir milyon dolar yardımda bulundu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. organisation to help the poor
2. kindness: generosity, benevolence, compassion, magnanimity, tolerance, munificence, open-handedness
3. organization to help the poor: foundation, goodwill
4. indulgence: leniency, tolerance, understanding, clemency, patience, mercydictionary extension
© dictionarist.com