character in Turks

Uitspraak
i. harf, harf türü, el yazısı; karakter, kişilik, huy, tabiat, ahlâk, özellik, nitelik; karakteristik yapı; şan, işaret, isim, sıfat; bonservis; kahraman

Voorbeeldzinnen

Character is what you know you are, not what others think you are.
Karakter, başkalarının sizin hakkında ne düşündüğü değil sizin şu anda ne olduğunuzdur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
 Never design your character like a Garden where anyone can walk. Design it like the sky where everyone aspires to reach.
Kişiliğiniz, herkesin gelip geçebileceği bir bahçe değil herkesin ulaşmak istediği bir gökyüzü gibi olsun.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She's a woman of strong character.
Güçlü karakteri olan bir kadındır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In no way is he a man of character.
O hiçbir şekilde karakter sahibi değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Who's your favorite Disney character?
Favori Disney karakterin kimdir?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Who's your favorite character on Glee?
Glee'de favori karakterin kim?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She has totally changed her character.
Kişiliğini tamamen değiştirdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Who's your favorite character in this book?
Bu kitapta en sevdiğin karakter kim?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Who's your favorite horror movie character?
En sevdiğiniz korku filmi karakteri kim?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Who's your favorite Star Wars character?
En sevdiğiniz Star Wars karakteri kim?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com