cardinal in Turks

Uitspraak
i. kardinal
s. asıl, ana, başlıca, önemli, kardinal; parlak kırmızı

Voorbeeldzinnen

The cardinal is about to find out he was the victim of a fraud.
Kardinal, bir sahtekarın kurbanı olduğunu bulmak üzere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- And who will protect the King?
- The Cardinal's guards...
- Kralı kim koruyacak?
- Kardinalin muhafızları...
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- Homesick?
- Cardinal Richelieu.
- Sıla özlemi mi?
- Cardinal Richelieu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cardinal Richelieu, l've been looking for you.
Cardinal Richelieu, sizi arıyordum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You go back and you tell the Cardinal...
Geri dön ve Kardinal'e de ki...
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- ls he a priest?
- He used to be one of the Cardinal's students.
- O bir rahip mi?
- Kardinalin öğrencilerinden biriydi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
are responsible for the killing of the Cardinal's guards, an offence punishable by death.
kardinalin adamlarının ölümünden sorumlusunuz, bu suçun cezası ölümdür.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Gentlemen, your carriage, compliments of the Cardinal.
Beyler, arabanız, Kardinal'in en iyi dilekleriyle.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Cardinal's sacred snack chamber.
Kardinal'in kutsal yemek odası.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For a chase, the Cardinal recommends his excellent '24 cabernet.
Bu kovalamaca için, Kardinal'in önerisi mükemmel bir 'cabernet 24'.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

principal: fundamental, central, chief, leading, main, primary, topdictionary extension
© dictionarist.com