bravery in Turks

Uitspraak
i. cesaret, kahramanlık, mertlik, yiğitlik, ihtişam, görkem

Voorbeeldzinnen

Nicholas admired Mary for her bravery.
Nicholas onun cesareti için Mary'ye hayran.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Because of his bravery I had confidence in him.
Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Bravery is a great virtue.
Kahramanlık büyük bir erdemdir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His bravery is worthy of praise.
Cesareti, övgüye değer.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His bravery to save the child from drowning is above praise.
Çocuğu boğulmaktan kurtarmak için onun cesareti övgü üstü.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom admired Mary for her bravery.
Tom onun cesareti için Mary'ye hayran.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We admire her for her bravery.
Biz onun cesareti için ona hayranız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

audacity: boldness, daring, courage, heroism, intrepidity


© dictionarist.com