brave in Turks

Uitspraak
f. cesaretle karşı koymak, meydan okumak; göğüs germek
i. kızılderili savaşçı, kızılderili savaşçılar
s. mert, yiğit, cesur, yürekli, kahraman, görkemli, şahane

Voorbeeldzinnen

The policeman is brave.
Polis cesurdur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Being brave is a bless.
Cesur olmak bir lütuftur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am not brave enough to do bungee jumping.
Bungee jumping yapmak için yeterince yürekli değilim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Are you brave enough to jump across the stream?
Derenin öbür tarafına atlayacak kadar cesur musun?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The brave captain saved his ship.
Cesur kaptan gemisini kurtardı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think what Nicholas did was very brave.
Bence Nicholas'ın yaptığı çok cesurca.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is as brave a man as ever lived.
O şu ana kadar yaşamış cesur bir insandır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She was a child but she was brave.
O bir çocuktu ama cesurdu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He became brave in the face of danger.
Tehlike karşısında cesurlaştı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was brave enough to go there alone.
Tek başına oraya gidecek kadar cesurdu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com