boring in Turks

Uitspraak
i. delme
s. sıkıcı, can sıkıcı

Voorbeeldzinnen

Two reasons to give exams. You can spend 3 hours in self meditation and you can see your teachers being bored who usually bore you.
Sınavlara girmek için iki neden. Meditasyon yaparak üç saat geçirebilirsiniz ve ikincisi ise normalde sıkıldığınız hocalarınızın sıkıldığını görebilirsiniz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Your guest is smiling, but he might be bored, because no one talks to him.
Misafirin gülümsüyor, ama sıkılmış olabilir, çünkü kimse onunla konuşmuyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I’m bored.
Sıkıldım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I can't settle for this boring life.
Bu sıkıcı hayata razı olamam.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He bored us with his long stories.
Uzun hikayeleriyle bizi sıktı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Life is boring in a small village.
Küçük bir köyde hayat sıkıcıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas started to get a little bored.
Nicholas biraz sıkılmaya başladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He bored me with his endless tales.
Onun bitmeyen masallarından sıkıldım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm bored and don't know what to do.
Sıkıldım ve ne yapacağımı bilmiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hadn't realized how boring Nicholas was.
Nicholas'ın ne kadar sıkıcı olduğunu fark etmedim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com