assessment in Turks

Uitspraak
i. vergilendirme, değerlendirme, vergi, belirlenen değer

Voorbeeldzinnen

Tom agreed with Mary's assessment.
Tom Mary'nin değerlendirmesi ile aynı fikirdeydi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Was that a fair assessment?
O bir adil değerlendirme miydi?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com