appreciation in Turks

Uitspraak
i. zevk alma, beğenme, takdir, değerini bilme, minnettarlık, paha biçme, değerlendirme, teşekkür; idrak, anlama; değer kazanma, değerlenme

Voorbeeldzinnen

I wanted to show them my appreciation.
Minnettarlığımı onlara göstermek istedim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
May I present this to you in token of my appreciation?
Minnettarlığımın bir ifadesi olarak bunu size sunabilir miyim?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We'd like to give this to you as a token of our appreciation.
Bunu size minnettarlığımızın göstergesi olarak vermek isteriz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Here, take this gift as a token of my appreciation.
Buyrun minnettarlığımın bir nişanesi olarak bu hediyeyi alın.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- Please don't be shy! We owe so much to both of you. Without your help, my humble project would perish. How can I show my appreciation? Any other business?
- Lütfen utanmayın! İkinize de çok şey borçluyuz. Sizin yardımınız olmadan, mütevazi projem mahvolurdu. Minnettarlığımı nasıl gösterebilirim? Başka bir iş?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Words can't express my appreciation.
Sözler benim takdirimi ifade edemez.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He sent me a letter of appreciation.
O bana bir teşekkür mektubu gönderdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Here is a present for you in token of our appreciation.
Takdirimizin bir belirtisi olarak işte senin için bir hediye.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I want to express my appreciation for your help.
Yardımınızla ilgili minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wish to express my deep appreciation for your kindness.
Senin nezaketin için derin takdirimi ifade etmek istiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com