annoyed at in Turks

Uitspraak
e kızgın

Voorbeeldzinnen

He was annoyed at having to show up before the public.
İnsanlardan önce gelmek zorunda olmak onun canını sıkıyordu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I was annoyed at his behavior.
Davranışına sinirlendim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm annoyed at your selfishness.
Senin bencilliğinden bıktım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Recently I get annoyed at the slightest thing he says.
Son zamanlarda söylediği en ufak şeye bile sinirlenir oldum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom was annoyed at the interruption.
Tom kesintide rahatsız oldu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com