animate in Turks

Uitspraak
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

Voorbeeldzinnen

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com