ally in Turks

Uitspraak
f. birleştirmek, birleşmek, katmak, katılmak
i. müttefik, dost; genetik olarak birbirine bağlı canlı

Voorbeeldzinnen

One of Serbia's allies was Russia.
Sırbistan'ın müttefiklerinden biri Rusya'ydı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Germany was once allied with Italy.
Almanya bir zamanlar italya ile müttefikti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mary wants an ally to help her succeed.
Mary başarılı olmasına yardım etmek için bir dost istiyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Allies then moved east into Belgium.
Müttefikler daha sonra doğuya Belçika'ya doğru hareket etti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Allied forces were attacking from the west.
Müttefik kuvvetleri batıdan saldırıyorlardı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Sometimes the Allies could not avoid battle.
Müttefikler bazen savaştan kaçınamadı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'll remain your ally no matter what happens.
Ne olursa olsun senin müttefikin kalacağım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Soviet Union and its allies refused help.
Sovyetler Birliği ve onun müttefikleri yardım etmeyi reddetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The allies controlled all major Iraqi cities.
Müttefikler bütün önemli Irak şehirlerini kontrol altına aldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Day by day the Allies pushed the Germans back.
Günden güne Müttefikler Almanları geri püskürttü.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com