Job in Turks

Uitspraak
f. iş yapmak, ufak tefek işler yapmak, komişyonculuk yapmak, kiraya vermek, kiralamak, zimmetine geçirmek, görevi kötüye kullanmak, işe yerleştirmek
i. Yyüp peygamber, Eyüp peygamber
i. tip, meslek, estetik ameliyat, iş, suç, kârlı iş, alet, görev

Voorbeeldzinnen

I earn less than I need, so I need a new job.
İhtiyacım olandan daha az kazanıyorum, dolayısıyla yeni bir işe ihtiyacım var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The teacher said you did a fine job.
Öğretmen güzel bir iş yaptın dedi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The teacher said you did a good job.
Öğretmen iyi bir iş yaptın dedi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is economic crisis, You might lose your job.
Ekonomik kriz var, işini kaybedebilirsin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You should apply for that job.
Bu işe başvurmalısın.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Jack lost his job yesterday. He was angry.
Jack dün işini kaybetti. Kızgındı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When i graduate from the university, i will find a job.
Üniversiteden mezun olunca bir iş bulucam.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Live every day as if it were your last, do every job as if you were the boss, drive as if all other vehicles were police cars, treat everybody else as if he were you.
Her günü son gününmüş gibi yaşa Her işi patronmuşsun gibi yap, diğer bütün arabalar polis arabasıymış gibi araba sür, herkese kendine davranıyormuş gibi davran.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That job is pretty much finished.
O iş hemen hemen bitti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. task: assignment, chore, duty, role
2. employment: vocation, business, position, post, billet, engagement, appointment
3. dupe: fool, gull, hoax© dictionarist.com