call for in Spaans

Uitspraak
exigir, demandar, pedir, requerir, llamar a, pasar a recoger, venir a buscar, ameritar, necesitar, convocar a

Voorbeeldzinnen

Call for help.
Pedí ayuda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Drastic times call for drastic measures.
Momentos drásticos llaman medidas drásticas.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He called for beer.
Pidió una cerveza.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He called for help.
Él pidió ayuda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He heard someone calling for help.
Oyó a alguien pidiendo ayuda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He will call for me about six.
Él me va a llamar a eso de las seis.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I called for help.
He pedido ayuda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I heard a call for help.
Oí una llamada de auxilio.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I heard a young girl call for help.
Oí a una pequeña niña pidiendo ayuda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'll call for an ambulance.
Llamaré a una ambulancia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

demand: claim, ask, impose, exact, expect, require, desire© dictionarist.com