wrong in Roemeens

Uitspraak
n. răutate, nedreptate, eroare, greşeală, năpastă, prejudiciu, jignire
v. alandala, nedreptăţi, fi nedrept faţa de, jigni, asupri, leza, lovi, răni, vătăma
a. fals, eronat, greşit, impropriu, incorect, inexact, nedrept, rău, strâmb

Voorbeeldzinnen

Betty can't tell right from wrong.
Betty nu poate deosebi binele de rău.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.
Nu am fost atent şi m-am suit în alt autobuz din greşeală.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You got the date wrong when you were filling in the check.
Ai scris data greşit când ai completat cecul.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If anything should be wrong with my car, I would go by bus.
Dacă s-ar întâmpla ceva cu maşina mea, aş merge cu autobuzul.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Your reply is wrong.
Răspunsul tău este greșit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wrote a wrong address on the envelope.
Am scris o adresă greşită pe plic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I did something wrong.
Am făcut ceva greșit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They were wrong.
Ei au greșit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They were wrong.
Ei nu aveau dreptate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I could be wrong, but I think Tom wants to go home early.
S-ar putea să mă înşel, dar cred că Tom vrea să meargă acasă devreme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com