write down in Roemeens

Uitspraak
v. caracteriza, face însemnări, răspunde cuiva cu dispreţ, critica aspru în scris {fam.}

Voorbeeldzinnen

She wrote down something in her notebook.
A scris ceva în caietul ei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wrote down her address so that I wouldn't forget it.
I-am notat adresa ca să nu o uit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(ES) This might be a very reasonable criterion, but is it written down in any rules or in the Rules of Procedure of the plenary or of Parliament?
(ES) Este posibil să fie un criteriu foarte rezonabil, însă este acesta consemnat într-o anumită normă sau în Regulamentul de procedură al şedinţei plenare sau al Parlamentului?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We shall write down your name, and I can promise you that next time you will be among the first, but that is the way we do it.
Ne vom nota numele dumneavoastră şi vă promit că, data viitoare, veţi fi printre primii, dar acesta este modul în care lucrăm.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is not what we would have wished but it is what was written down in the text and we have to accept it, albeit with regret.
Nu este ceea ce ne-am dorit, însă este ceea ce se afirmă în text, iar noi trebuie să acceptam acest lucru chiar dacă o facem cu regret.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com