vital in Roemeens

Uitspraak
a. vital, viaţă: de viaţă, fundamental, esenţial, fatal, mortal

vital in Engels

a. vital

Voorbeeldzinnen

I know you share my view that the future of the transatlantic alliance is vital to our security and our prosperity.
Ştiu că îmi împărtăşiţi punctul de vedere conform căruia viitorul alianţei transatlantice este vital pentru securitatea şi prosperitatea noastră.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is vital to allow unimpeded access for humanitarian assistance and aid to Gaza without delay.
Este esenţial să se permită fără întârziere accesul nerestricţionat al asistenţei umanitare şi al ajutoarelor în Gaza.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(PL) Mr President, the Regulation on the protection of animals during transport is extremely important, and this kind of information is vital.
(PL) Domnule preşedinte, regulamentul privind protecţia animalelor în timpul transportului este foarte important şi furnizarea acestui tip de informaţii este vitală.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Greater freedom for the running of political parties and non-governmental organisations is vital for democracy.
O mai mare libertate pentru funcţionarea partidelor politice şi a organizaţiilor neguvernamentale este vitală pentru democraţie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Reconciliation is vital for integration and reconciliation is difficult if justice is not served fully.
Reconcilierea este vitală pentru integrare, iar reconcilierea este dificilă daca nu se face dreptate pe deplin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Above all, the unprecedented increase in the acts of piracy committed by groups given shelter in Somali units is affecting commercial routes in a region which is vital to European and global trade.
Întâi de toate, dezvoltarea fără precedent a actelor de piraterie comise de grupuri adăpostite în posturile somaleze afectează liniile comerciale într-o regiune esenţială pentru schimburile economice europene şi mondiale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must expedite the process of diversifying supply sources and transit routes for natural gas. In fact, accelerating the Nabucco project is vital.
Trebuie să urgentăm procesul de diversificare a surselor de aprovizionare şi a rutelor de transport cu gaz natural, iar accelerarea proiectului Nabucco este esenţială.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As it is always 'better late than never' and as it is vital to keep open a door to hope, the European Union must support the belated Security Council resolution.
Dar cum întotdeauna este mai bine mai târziu decât niciodată şi este esenţial să lăsăm deschisă uşa speranţei, Uniunea Europeană trebuie să sprijine rezoluţia tardivă a Consiliului de Securitate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Only in this way can we retain the vital balance between rights and responsibilities that only citizens can have.
Numai aşa putem păstra echilibrul vital între drepturile şi responsabilităţile pe care numai cetăţenii le pot avea.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What we say in our resolution is not just anything, but something that is vital in order to put a direct and immediate end to the loss of life, the starvation and the misery.
Ceea ce afirmăm în cadrul rezoluţiei nu este deloc nesemnificativ, ci un lucru vital pentru a stopa direct şi imediat pierderea de vieţi, foametea şi suferinţa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

urgently needed; absolutely necessary: indispensable, critical
manifesting or characteristic of life: live, alive
full of spirit: animated, full of life, lively, alive
performing an essential function in the living body: life-sustaining, essentialdictionary extension
© dictionarist.com