valiant in Roemeens

Uitspraak
a. brav, cavaleresc, viteaz

Voorbeeldzinnen

It seems that the one Head of State holding out against it, the valiant President Václav Klaus of the Czech Republic, will be browbeaten into giving his consent shortly.
Se pare că singurul şef de stat care i se opune, bravul preşedinte Václav Klaus al Republici Cehe, va fi supus unor mari presiuni pentru a-şi da consimţământul cât mai repede.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
on behalf of the ECR Group. - Madam President, firstly, I would like to congratulate Ms Lulling on this report: she made a valiant effort.
în numele Grupului ECR. - Dnă preşedintă, în primul rând aş dori să o felicit pe dna Lulling cu privire la acest raport, care demonstrează ambiţia eforturilor sale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I have studied Ms Lulling's amendments and feel that she has made a valiant effort to improve what was originally a heavy-handed report on self-employment.
Am studiat amendamentele dnei Lulling şi consider că a depus un efort susţinut pentru a îmbunătăţi ceea ce era iniţial un raport greoi privind activităţile independente.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

having or showing valor: valorous, brave, courageous


dictionary extension
© dictionarist.com