utterly in Roemeens

Uitspraak
adv. tot: cu totul, extrem de, mod: în mod absolut, total, totalmente, complet

Voorbeeldzinnen

The naive man was utterly embarrassed in her presence.
Naivul bărbat era extrem de stânjenit în prezenţa ei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I utterly despise formal writing!
Am tot disprețul pentru scrisul oficial!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is an utterly inconceivable situation.
Aceasta este o situaţie cu totul de neconceput.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I find that so contradictory and so utterly wrong.
Mi se pare atât de contradictoriu şi atât de incorect.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is an utterly negligible number: just over 1% of the resident population of the European Union.
Acesta este un număr neglijabil: doar cu puţin peste 1% din populaţia Uniunii Europene.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I voted against the directive, as I am utterly convinced that it is extremely dangerous and poses a threat to Europe's development.
Am votat împotriva directivei, deoarece sunt profund convins că este extrem de periculoasă şi constituie o ameninţare la adresa dezvoltării Europei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(NL) Mr President, I voted against the Catania report, as I totally and utterly disagree with the Commission's recent proposals on asylum policy, which the rapporteur welcomes in this report.
(NL) Domnule preşedinte, am votat împotriva raportului Catania, deoarece nu sunt de acord cu recentele propuneri ale Comisiei privind politica de azil, pe care raportorul le salută în acest raport.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Madam President, I voted for this proposal because it postpones the folly of an utterly unnecessary waste of even more money on translation services in this House in respect of Irish.
Doamnă preşedintă, am votat în favoarea acestei propuneri pentru că amână inconştienţa unei risipe totale de bani pentru servicii de traducere în ceea ce priveşte irlandeza.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At this historic time, to repeatedly take away the Member States' opportunities to think in new ways and to reform aid policy is utterly wrong.
În aceste momente este absolut greşit să privezi statele membre de posibilităţile de a căuta noi soluţii şi de a reforma politica de ajutoare.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, we are utterly opposed to several of the far-reaching wordings relating to the Member States' criminal law.
Cu toate acestea, ne opunem cu fermitate la câteva dintre formulările cuprinzătoare legate de dreptul penal al statelor membre.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

completely and without qualification; used informally as intensifiers: absolutely, perfectly, dead


© dictionarist.com