troop in Roemeens

Uitspraak
n. trupe, trupă, soldat: soldaţi, adunătură, gloată, mulţime de oameni, ceată, buluc, trâmbă, furnicar, laie, şleahtă, bandă, baterie de artilerie {mil.}, pluton {mil.}, turmă, stol, cârd, ciopor, cireadă, herghelie
v. aduna, strânge, deplasa: se deplasa în marş

Voorbeeldzinnen

The arrival of the troops led to more violence.
Sosirea trupelor a condus la exacerbarea violenţelor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The failed state of Somalia remains infected by clan violence and Islamist extremism, which will worsen as Ethiopia now withdraws its troops and with the resignation of the recent President.
Statul eşuat din Somalia rămâne infectat de violenţa de clan şi extremismul islamist, care se vor înrăutăţi acum că Etiopia şi-a retras trupele, precum şi odată cu demisia ultimului preşedinte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
President Bill Clinton sent US troops to tame Somalia, but that was a disaster too.
Preşedintele Bill Clinton a trimis trupe ale SUA în Somalia, însă şi acest lucru s-a dovedit un dezastru.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Now that Ethiopian troops are withdrawing from Somalia, the cooperation of both Ethiopia and Eritrea in the Somali peace process will be essential for it to be successful.
Acum, când trupele etiopiene se retrag din Somalia, cooperarea atât a Etiopiei, cât şi a Eritreei în procesul de pace din Somalia va fi esenţială pentru succesul acestuia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Israeli troops should return to their barracks.
Trupele israeliene ar trebuie să se întoarcă la comandamentele lor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The withdrawal of Israeli troops from all the occupied Palestinian territories!
retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile palestiniene ocupate!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You represent a country where people took a stand against the invasion by Warsaw Pact troops.
Reprezentaţi o ţară unde oamenii s-au opus invaziei trupelor Pactului de la Varşovia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am dismayed and angry about the large-scale, disproportionate offensive by the Israeli air force and ground troops in a densely populated area.
Sunt îngrozit şi furios faţă de dimensiunea, disproporţionalitatea ofensivei din partea forţei aeriene şi a trupelor terestre israeliene într-o zonă dens populată.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The tragic month of July 1995, when Serb troops led by Ratko Mladić massacred over 8 000 Bosniaks, still lives in all our hearts.
Luna tragică, iulie 1995, când trupele sârbe conduse de Ratko Mladić au masacrat aproape 8 000 de bosniaci, este încă vie în inimile noastre.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is under a mandate from the UN: the UN could not provide the troops, and the European Union stepped into breach.
Aceasta este sub mandatul ONU: ONU nu a putut să ofere trupe, iar Uniunea Europeană a intervenit pentru a acoperi deficienţa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. assemblage: company, squad, troupe, unit, party, group, crowd
2. associate: consort
3. assemble: gather, convene, group, collect, flock together, swarm, throng© dictionarist.com