speculative in Roemeens

Uitspraak
a. speculativ, teoretic, sprijini: care se sprijină pe presupunere, meditativ, gânditor, contemplativ

Voorbeeldzinnen

Many Member States would now be facing great volatility in their exchange rates and, possibly, might even be suffering speculative attacks on their currencies.
Multe state membre s-ar confrunta acum cu o mare volatilitate a ratelor lor de schimb şi ar putea chiar suferi atacuri speculative asupra monedelor lor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Whether the US will ask for help from the European countries and the European Union is currently not yet clear, and it would be somewhat speculative to run ahead of events too much.
În prezent, încă nu este clar dacă SUA vor solicita ajutor din partea ţărilor europene şi a Uniunii Europene şi ar fi o speculaţie să anticipăm prea mult evenimentele.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Policy also has to think about how to discourage speculative attacks against the currencies of new Member States.
Politica trebuie, de asemenea, să găsească o soluţie pentru a descuraja atacurile speculative împotriva monedelor noilor state membre.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In the devaluation of speculative capital, everyone stands to lose; only the degree of the loss differs.
În urma devalorizării capitalului speculativ, toată lumea are de pierdut; doar gradul pierderilor diferă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In these documents you can read about the free movement of financial services sold over the counter, in other words what are referred to as 'unregistered speculative derivatives'.
Puteţi citi în aceste documente amănunte despre libera circulaţie a serviciilor financiare vândute la negru, cu alte cuvinte despre ceea ce se numesc "derivate speculative neînregistrate”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need to speed up the 'Basel II' reforms and bring speculative funds under strict control.
Trebuie să grăbim reformele "Basel II” şi să supunem fondurile speculative unui control strict.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must stop, not regulate, the actions of speculative funds.
Trebuie să ne oprim, nu să reglementăm acţiunile fondurilor speculative.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
G20 intenţionează să reglementeze numai fondurile speculative care reprezintă un risc sistemic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are in fact regulating a sector that like others - I am thinking for example of speculative funds - has benefited in recent years from a total legislative void.
De fapt, reglementăm un sector care, la fel ca alte sectoare - mă gândesc, de exemplu, la fondurile speculative - a beneficiat în ultimii ani de un vid legislativ total.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I should like to commend the European Commission's latest proposals in this regard, and particularly with regard to severance agreements, bonuses paid to traders or speculative funds.
În acest sens, aș dori să aduc elogii ultimelor propuneri ale Comisiei Europene și, în special cu privire la acordurile răspândite, primele plătite comercianților sau fondurile speculative.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

not based on fact or investigation: theoretic, notional, theoretical
not financially safe or secure: unsound, bad, high-risk, risky
showing curiosity: curious, inquisitive, wondering, questioning


© dictionarist.com