ship in Roemeens

Uitspraak
n. corabie, navă, vapor, vas
v. îmbarca, expedia, trimite, încărca pe bord, îmbarca: se îmbarca

Voorbeeldzinnen

The ship transports raw materials from Indonesia.
Nava transportă materie primă din Indonezia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This ship is bound for Vancouver.
Această nava se duce la Vancouver.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The ship sailed along the coast of Shikoku.
Vaporul naviga de-a lungul coastei insulei Shikoku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The ship crashed on the rocks.
Nava a eşuat pe stânci.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The ship crashed on the rocks.
Nava s-a izbit de stânci.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Two passenger ships were sunk.
Două vapoare de pasageri au fost scufundate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many goods are transported across the globe by ship.
Multe bunuri sunt transportate cu vaporul în jurul globului.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Where is the ship?
Unde este nava?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The ship passed under the bridge.
Nava a trecut pe sub pod.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The financial crisis has shown that, in times of turbulence, it is better to be in a large, safe ship than in a small boat.
Criza financiară a arătat că, în momente de turbulenţe, este mai bine să te afli pe un vapor mare şi sigur decât într-o barcă mică.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. space craft: rocket, space station
2. large boat: boat, steamship
3. send: transport, remit, route, dispatch, consign, freight© dictionarist.com