severe weather in Roemeens

Uitspraak
n. vreme urâtă

Voorbeeldzinnen

However, the obligation to provide accommodation does not apply if the cancellation or delay is caused by severe weather conditions or major natural disasters.
Totuşi, obligaţia furnizării de cazare nu se aplică dacă anularea sau întârzierea este provocată de condiţii meteorologice foarte dificile sau de dezastre naturale de proporţii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The question is whether our financial sector is equipped to cope with severe weather.
Întrebarea este dacă sectorul nostru financiar este echipat pentru a face față vremii nefavorabile.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com