senseless in Roemeens

Uitspraak
a. simţire: fără simţire, idiot, lipsit de bun-simţ, pustiu, stupid

Voorbeeldzinnen

The first question was about the creation of senseless additional bureaucracy.
Prima problemă este legată de crearea unei birocraţii suplimentare, inutile.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am all for freedom of religion but, Mr Weber, you have some cheek setting yourself above others and treating equal opportunities as senseless bureaucracy with your hand on the Bible.
Susţin pe deplin libertatea religiei, dar, domnule Weber, aveţi mult curaj considerându-vă deasupra celorlalţi şi tratând egalitatea de şanse drept birocraţie inutilă, cu mâna pe Biblie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is not only gruesome but also totally senseless.
Acest lucru este nu numai groaznic, dar şi complet absurd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This fund is purely and simply about putting a socialist slant on the senseless relocations of large groups such as Ford, Nokia and Dell.
Acest fond nu reprezintă altceva decât conferirea unui caracter socialist delocalizărilor nesăbuite ale unor companii precum Ford, Nokia şi Dell.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tunisia needs our support, encouragement and dialogue, not a constant stream of senseless invective.
Tunisia are nevoie de sprijin, încurajare şi dialog din partea noastră, nu de o serie constantă de insulte absurde.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, the call for the President of the Commission to ask individual Members of the Commission to resign at the request of Parliament is unacceptable and senseless.
Cu toate acestea, solicitarea ca preşedintele Comisiei să ceară unor comisari să demisioneze la solicitarea Parlamentului este inacceptabilă şi lipsită de sens.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Therefore, we, too, must seek to cooperate and work together instead of engaging in senseless competition and expensive duplication of structures, especially today at a time of financial crisis.
Prin urmare, și noi trebuie să încercăm să cooperăm și să colaborăm în loc să ne implicăm într-o concurență inutilă și o suprapunere costisitoare a structurilor, mai ales în perioadă de criză.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The justice that we can give David Kato is not only to ensure that the perpetrators are brought to justice for the crime that they have committed - the senseless murder of this young man.
Dreptatea pe care i-o putem face lui David Kato nu constă numai în aducerea autorilor în fața justiției pentru crima pe care au comis-o - uciderea absurdă a acestui tânăr.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our first priority now is to help bring an end to the senseless violence in Libya.
Prima noastră prioritate este acum de a contribui la stoparea violențelor fără sens din Libia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Planning means ruling out mathematical approaches to the budget, which are absolutely senseless.
A planifica înseamnă a elimina abordările matematice ale bugetului, care nu au deloc sens.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

not marked by the use of reason: mindless, reasonless, unreasonable
unresponsive to stimulation: unconscious, insensible
serving no useful purpose; having no excuse for being: worthless, pointless, purposeless, wasted, otiose, superfluous
(of especially persons) lacking sense or understanding or judgment: witless, stupid, soft-witted, nitwitted© dictionarist.com