secure in Roemeens

Uitspraak
v. asigura, apăra de, proteja, adăposti, pune la adăpost, garanta, face rost de, consolida, comanda, achiziţiona, reţine, procura, dobândi, ajunge, obţine, lăsa, aduce, încuia, întemniţa, zăvorî
a. sigur, liniştit, grijă: fără grijă, siguranţă: în siguranţă, întărit, neclintit, nestrămutat, solid, asigurat

secure in Engels

n. ax, axe, hatchet, halberd, halbert

Voorbeeldzinnen

They strengthened the embankments to secure the village against floods.
Au consolidat digurile pentru a asigura satul împotriva inundaţiilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Not all browsers are secure.
Nu toate navigatoarele sunt sigure.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Începând cu anul 1950, ţările europene încep să se unească, din punct de vedere economic şi politic, în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, propunându-şi să asigure o pace durabilă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
While securing sustainable food supply is one of our greatest challenges, the EU is one of the greatest success stories of recent times, having brought peace, stability and prosperity to the region.
În timp ce asigurarea unor rezerve durabile de hrană este una dintre cele mai mari provocări pentru noi, UE este una dintre cele mai mari poveşti de succes din prezent, deoarece a adus pacea, stabilitatea şi prosperitatea în regiune.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
So, in order to make passports secure, we really need to bring in much more reliable biometric data, namely fingerprints.
Deci, pentru ca paşapoartele să fie sigure, trebuie cu adevărat să utilizăm cât mai multe date biometrice fiabile, şi anume amprentele.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When armed hostilities escalate such that international institutions are no longer secure, the situation is extremely serious.
Când ostilităţile armate se extind, astfel încât instituţiile internaţionale nu mai sunt în siguranţă, situaţia este extrem de gravă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Srebrenica's future can be best secured through economic development and job creation to improve economic and social conditions of the population of the Srebrinica region.
Viitorul regiunii Srebrenica poate fi asigurat cel mai bine prin dezvoltare economică şi crearea de locuri de muncă pentru a îmbunătăţi condiţiile economice şi sociale ale populaţiei din cadrul acesteia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need to secure ourselves against a future crisis by increasing our gas storage capability.
Trebuie să ne protejăm împotriva unei viitoare crize prin creşterea capacităţii de stocare a gazului.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Regarding food security in the EU, the presidency is of the opinion that protectionism will not help to secure food supply in Europe or worldwide.
În ceea ce priveşte siguranţa alimentară în UE, preşedinţia consideră că politica protecţionistă nu va contribui la garantarea resurselor de alimente în Europa sau în lume.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In this sense, an open, multilateral trading system with a diversity of countries supplying food products may be a better guarantee for stable and secure supplies.
În acest sens, un sistem comercial multilateral deschis cu o varietate de ţări care furnizează produse alimentare poate constitui o garanţie mai bună pentru surse stabile şi sigure.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com