resistant in Roemeens

Uitspraak
a. rezistent, împotrivi: care se împotriveşte, rezista: care rezistă, împotrivire: de împotrivire, dârz, ferm, puternic

Voorbeeldzinnen

I firmly believe that there are numerous examples showing effective management of soil and water and the use of resistant crops which can regenerate the soil.
Sunt convins că există numeroase exemple de management eficient al solului şi al apei, precum şi de utilizare a unor culturi agricole rezistente, care pot regenera solul.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Up to now, we have talked about the detection limit in this regard, and for feed and food in particular, and in the case of an antibiotic-resistant potato, I consider that to be a high-risk approach.
Până acum, am vorbit despre limita de detectare în acest sens şi în special despre utilizarea ca furaje sau ca alimente, iar în ceea ce priveşte cartofii rezistenţi la antibiotice, consider că aceasta este o abordare de înalt risc.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Unfortunately, the current situation is highlighted by the rise in the number of cases involving a strain of tuberculosis resistant to standard drug therapy.
Din păcate, perioada curentă este marcată de creşterea numărului de îmbolnăviri cu tuberculoză rezistentă la tratamente medicamentoase standard.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Furthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.
În plus, tulpinile multirezistente lasă puţine speranţe a de a pune capăt acestui flagel pe termen scurt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need to increase our cooperation to stop the spread of multi-resistant TB and to find effective treatments which reach all of the vulnerable groups in society.
Trebuie să sporim cooperarea noastră pentru a opri răspândirea tuberculozei multirezistente şi pentru a găsi tratamente eficiente care să ajungă la toate grupurile vulnerabile din societate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We can see that the Member States are very resistant to the asylum package and that the tendency is towards keeping national practices.
Observăm că statele membre se opun foarte mult pachetului privind azilul și că tendința este de a menține practicile naționale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The ecosystem will become less resistant and more susceptible to changes, including step changes.
Ecosistemul va deveni mai puţin rezistent şi mai susceptibil schimbărilor, inclusiv schimbărilor treptate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I also find it very hard to understand how many of those who talk about simplification are the very ones who are most resistant to changing the current CAP architecture.
De asemenea, mi-e foarte greu să înțeleg de ce mulți dintre cei care vorbesc despre simplificare sunt aceleași persoane care se opun cel mai mult schimbării arhitecturii actuale a PAC.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We thus have a joint will to make our economies more resistant to crises and to enhance structural economic growth in Europe.
Prin urmare, avem voința comună de a crește rezistența economiilor noastre la criză și de a consolida creșterea economică structurală în Europa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need further research, and a continuous flow of new medicines and vaccines capable of responding to new complications and resistant strains of various pathogens.
Avem nevoie de extinderea cercetării și de un flux continuu de medicamente și vaccinuri noi capabile să răspundă noilor complicații și tulpinilor rezistente ale diverșilor agenți patogeni.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

relating to or conferring immunity (to disease or infection): immune, insusceptible, unsusceptible
resistant to rust: rustless
resistant to damage by moths: imperviable, impervious, mothproof
a reformer who believes in passive resistance: passive resister, crusader, meliorist, reformer, social reformer, reformist
(of hosiery) resistant to runs or (in Britain) ladders: imperviable, runproof, ladder-proof, impervious
impervious to corrosion: imperviable, impervious
impervious to being affected: impervious, imperviable
incapable of absorbing or mixing with: nonabsorbent, repellent, nonabsorptive
disposed to or engaged in defiance of established authority: insubordinate, noncompliant, defiant, resistive
able to tolerate environmental conditions or physiological stress: tolerable, tolerant


dictionary extension
© dictionarist.com