prolix in Roemeens

Uitspraak
a. prolix, pedant

prolix in Engels

a. prolix, long-winded, verbose, wordy, diffuse
adv. diffusely

Voorbeeldzinnen

Totuşi, aş dori să văd acest angajament prolix reflectându-se mai concret în politicile specifice ale Uniunii Europene şi ale statelor sale membre în relaţiile cu terţe ţări.
However, I would like to see the wordy commitment reflected more concretely in the actual policies of the European Union and its Member States towards third countries.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cum se întâmplă de multe ori în cazul legislaţiei UE, este un titlu prolix pentru o problemă reală.
Like much EU legislation, it is a long-winded title for a real issue.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

tediously prolonged or tending to speak or write at great length: voluble, tedious, pleonastic, verbose, verbal, tautological, wordy, wordiness, redundant, prolixness, windy, windiness, long-winded, prolixity, long-windedness, diffuse, tautologicdictionary extension
© dictionarist.com