profession in Roemeens

Uitspraak
n. profesiune, ocupaţie, confesiune, mărturisire, actor: actorii

Voorbeeldzinnen

This will give them an opportunity to identify the possible negative repercussions of opening up certain closed professions and justify any restrictions.
Aceasta le va da posibilitatea să identifice posibilele repercusiuni negative ale deschiderii anumitor profesii închise şi să justifice orice restricţii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Obviously, requirements to think about specifically regulating the professions will be discussed in this context.
Evident, în acest context se vor discuta cerinţele ce trebuie luate în calcul la reglementarea specifică a profesiilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It remains a very tough profession and worthy of respect, with 24 000 deaths every year.
Pescuitul rămâne o profesie foarte dură şi demnă de respect, în care se înregistrează 24 000 de decese în fiecare an.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Madam President, ladies and gentlemen, fishing is by nature the most globalised of professions and one that confronts globalisation in all its might.
Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, pescuitul este prin natura sa cea mai globalizată dintre profesii şi una care înfruntă globalizarea cu toate forţele.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
On the other hand, there are certain professions which I called 'closed' and which can only be exercised once a sum of money has been paid.
Pe de altă parte, există anumite profesii pe care le-am numit "închise” şi care pot fi exercitate doar după achitarea unei taxe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I refer to taxi licences, which in many Member States of the European Union are costly, and the profession of pharmacist, which is exercised under demographic and distribution measures.
Mă refer la licenţele de taxi, care sunt costisitoare în multe state membre ale Uniunii Europene şi la profesia de farmacist, care este exercitată conform unor norme demografice şi de distribuţie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(DE) Are you of the opinion that local knowledge and regional regulations should be a basic requirement to ensure that these professions can be carried out accordingly?
(DE) Sunteţi de părere că reglementările regionale şi cunoştinţele locale trebuie să fie o cerinţă de bază pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a acestor profesii?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Are we comparing like with like if we are opening up professions in one Member State to another?
Comparăm două elemente similare dacă deschidem profesiile dintr-un stat membru către altul?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We do an honourable job here as politicians and we must stand up for the dignity of our profession.
Ne îndeplinim cu cinste datoria în calitate de politicieni şi trebuie să susţinem demnitatea profesiei noastre.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Member of the Commission. - Firstly I should clarify that the Commission does not pursue as a general objective the opening of closed professions.
membru al Comisiei. -În primul rând, doresc să clarific faptul că Comisia nu urmăreşte deschiderea profesiilor închise ca obiectiv general.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the body of people in a learned occupation: community of scholars, bar, occupational group, business community, priesthood, economics profession, legal profession, businessmen, health profession, vocation, legal community
an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences): literature, business, journalism, line of work, engineering, job, architecture, technology, politics, line, education, learned profession, occupation
an open avowal (true or false) of some belief or opinion: avouchment, affirmation, avowal, professing
affirmation of acceptance of some religion or faith: affirmationdictionary extension
© dictionarist.com