officer's in Roemeens

a. ofiţeresc

Voorbeeldzinnen

The operation's headquarters are in the United Kingdom, which is also new, and it is being led by a British naval officer, Rear Admiral Jones.
Sediul operaţiunii, care este, de asemenea, nou, este în Regatul Unit şi este condus de un ofiţer de marină, contra-amiralul Jones.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, to go as far, for example, as an officer or MEP submitting a report each day on what he or she has done that day is quite unreasonable.
Totuşi, a ajunge la situaţia extremă în care un funcţionar sau un membru al Parlamentului depune zilnic un raport cu privire la activităţile sale este complet iraţional.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In many of these operations, armed forces, often including police officers, from our Member States enter difficult environments.
În multe din aceste operaţiuni, forţele armate din statele membre, care adesea includ ofiţeri de poliţie, intervin în medii dificile.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must achieve this, as we owe this to our soldiers and police officers involved in operations throughout the world.
Trebuie să obţinem toate acestea; este o datorie faţă de soldaţii şi agenţii noştri de poliţie care participă la operaţiuni în lumea întreagă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Be that as it may, presently there is yet another dictator in power in Guinea, a young junior army officer called Captain Camara.
Este adevărat că, în prezent, există un alt dictator la putere în Guineea, un tânăr ofiţer de armată numit căpitanul Camara.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(PL) Mr President, Commissioner, we have before us another case where a group of officers has seized power.
(PL) Domnule preşedinte, domnule comisar, avem în faţa noastră un alt caz în care un grup de ofiţeri a preluat puterea.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At that very moment, were they thinking that a simple officer in charge of fuel procurement for the army would be able to seize power?
Chiar în acel moment, se gândeau că un simplu ofiţer responsabil cu aprovizionarea armatei cu combustibil ar putea prelua puterea?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, in practice, the officers start to exercise power and find that they like it.
Cu toate acestea, în practică, ofiţerii vor începe să îşi exercite atribuţiile şi vor vedea că le place.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Only naive politicians in contemporary Europe can believe that Russia no longer carries out such blackmail and provocations, even though it is led by KGB officer Putin.
În Europa de azi doar nişte politicieni naivi pot crede că Rusia nu mai foloseşte astfel de şantaje şi provocări, chiar dacă este condusă de ofiţerul KGB Putin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The police forces are sweeping through Roma families with helicopters, dogs and armed police officers.
Forţele de poliţie se năpustesc asupra familiilor rome cu elicoptere, câini şi ofiţeri de poliţie înarmaţi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com