nub in Roemeens

Uitspraak
n. bucată, ciot

Voorbeeldzinnen

Therefore, surely it is clear - and here is the nub of the matter - that in a market as large as the European Union, which encompasses 500 million European citizens, we need more vigilance?
Prin urmare, cu siguranţă, este clar - şi aici este miezul problemei - că pe o piaţă atât de mare cum este Uniunea Europeană, care cuprinde 500 milioane de cetăţeni europeni, avem nevoie de mai multă vigilenţă?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is the nub of the crisis - irresponsible indebtedness that has been carried on for many years.
Aceasta este esența crizei - îndatorarea iresponsabilă care continuă de mulți ani.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is the nub of the issue and, once that happens, we shall be able to build more effectively a great number of initiatives on its foundations.
Aceasta este esența cauzei și, odată ce va avea loc, vom fi capabili să construim în mod mai eficient un număr mare de inițiative pe temeliile sale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a small piece: stub, nubbin, part, piece
the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience: kernel, heart, nitty-gritty, essence, haecceity, bare bones, cognitive content, gist, quintessence, sum, mental object, content, core, quiddity, centre, hypostasis, heart and soul, marrow, meat, substance, center, pith, stuff, inwardness
a small lump or protuberance: protrusion, extrusion, gibbousness, bulge, swelling, hump, prominence, nubble, bump, excrescence, jut, gibbosity, protuberance© dictionarist.com