lecturer in Roemeens

Uitspraak
n. lector, conferenţiar, asistent

Voorbeeldzinnen

The benefits (for example, value added) associated with the mobility of students, lecturers and researchers must be promoted and publicised.
Beneficiile (de ex. valoarea adăugată) asociate cu mobilitatea studenţilor, a profesorilor şi a cercetătorilor trebuie promovate şi făcute cunoscute.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Responsible university lecturers advocate a view that does not vary greatly from my own, despite all the various declarations, forums, communications and new partnerships.
Lectorii universitari responsabili pledează pentru o părere care nu diferă mult de a mea, în ciuda diferitelor declaraţii, forumuri, comunicaţii şi parteneriate noi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Students and university lecturers have taken their concerns to the streets of London, and whilst I deplore the actions of a few, I applaud the many.
Studenţii şi lectorii universitari şi-au exprimat îngrijorarea pe străzile Londrei, iar eu, în timp ce deplâng acţiunile câtorva, îi aplaud pe cei mulţi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Finally, we should demand the release of those who have been arrested, both the presidential candidates and the political activists, independent journalists, students and university lecturers.
În sfârșit, ar trebui să solicităm eliberarea celor care au fost arestați, atât candidații prezidențiali, cât și activiștii politici, jurnaliștii independenți, studenții și lectorii universitari.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Because of the limited number of universities and lecturers, we are seeing units of prestigious American universities being set up.
Din cauza numărului limitat de universități și de profesori, asistăm la instituirea unor universități americane de renume.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At that time, in about 2000, I was a lecturer in Art History in Lisbon, and there, in an anthology of modern artists, was his enormous chandelier, the size of a room, overturned and broken.
În acel moment, aproximativ în anul 2000, eram lector de Istoria Artei în Lisabona, iar acolo, în cadrul unei antologii a artiștilor moderniști, era un candelabru uriaș, de dimensiunea camerei, răsturnat și distrus.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A leading university lecturer recently shared his view with me that, in actual fact, Bulgarian universities are not aware that there is also an Erasmus programme for teachers.
Un lector la o universitate de top mi-a comunicat recent că, în realitate, universitățile bulgare nu sunt conștiente de faptul că există, de asemenea, un program Erasmus pentru profesori.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a public lecturer at certain universities: reader, lector, pedagogue, educator, pedagog
someone who lectures professionally: utterer, verbalizer, verbaliser, speaker, talker


© dictionarist.com