languish in Roemeens

Uitspraak
v. slăbi, ofili: se ofili, stinge: se stinge, tânji, lâncezi, stagna, suferi

Voorbeeldzinnen

Some have been released, but not many, and there are literally hundreds, if not thousands, of political prisoners languishing in jails in Turkmenistan, still awaiting a fair trial.
Unii au fost eliberaţi, dar nu mulţi, şi sunt realmente sute, dacă nu mii de prizonieri politici, care suferă în închisorile din Turkmenistan, încă în aşteptarea unui proces corect.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The European Ecolabel, however, has been languishing away for many years.
Cu toate acestea, etichetarea ecologică europeană stagnează de mulţi ani.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He now languishes in a Greek prison awaiting trial.
Acum lâncezeşte într-o închisoare din Grecia, aşteptând să fie judecat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They have languished in appalling prison conditions for years.
Aceştia au zăcut ani de zile în condiţii de încarcerare cumplite.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These values could, however, end up being diluted in rhetoric and languishing if we do not move from words to actions.
Totuşi, aceste valori ar putea sfârşi prin a fi atenuate de retorică şi s-ar pierde dacă nu vom trece de la vorbe la fapte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many of them are still languishing on the edge of solvency.
Multe dintre ele se află încă la limita solvabilităţii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The truth is that without European funding for research and innovation, our countries would be less competitive globally, while growth and employment would languish.
Adevărul este că fără finanţarea europeană a cercetării şi inovării, ţările noastre ar fi mai puţin competitive la nivel global, în timp ce creşterea şi ocuparea forţei de muncă ar stagna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. long for: want, need, desire, pine, hunger
2. fail: weaken, decline, deteriorate, fade, droop, flag, dwindle© dictionarist.com