jobbing in Roemeens

Uitspraak
n. speculă

Voorbeeldzinnen

It's a hard, dirty job.
E o treabă grea şi murdară.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
How difficult is it to find a job?
Cât de greu este să îți găsești un loc de muncă?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm passionate about my job.
Sunt pasionat de munca mea.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let's finish the job.
Hai să terminăm treaba.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom's doing a good job under very difficult circumstances.
Tom face o treabă bună în condiții foarte dificile.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It protects income and savings, helps to reduce the cost of financing, and encourages investment, job-creation and medium- and long-term prosperity.
Protejează veniturile şi economiile, ajută la reducerea costului de finanţare şi încurajează investiţiile, crearea de locuri de muncă şi prosperitatea pe termen mediu şi lung.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We should strive for a more stable system that does a correspondingly better job in providing opportunities to trade, hedge, diversify and pool risk, allocate resources and mobilise savings.
Trebuie să depunem eforturi pentru realizarea unui sistem mai stabil, care să furnizeze oportunităţi pentru comerţ, hedging, diversificare şi combaterea riscului, pentru alocarea resurselor şi mobilizarea economiilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe that the job of a fisherman, or indeed a fisherwoman insofar as there are some, is one of the most dangerous jobs in the world.
Cred că munca unui pescar sau chiar şi a unei pescăriţe, dacă acestea există, este una dintre cele mai periculoase ocupaţii din lume.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.
Personal regret faptul că cehii nu reuşesc să găsească instrumentele potrivite pentru a rezolva aceste probleme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(RO) Unfortunately, the economic crisis is leading to job losses.
Criza economică, din păcate, conduce la pierderea locurilor de muncă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com