incline in Roemeens

Uitspraak
v. înclina, apleca, înclina: se înclina
n. plan înclinat, pantă, înclinaţie

Voorbeeldzinnen

I would not be too inclined to impose sanctions on the parties in the row, however, and I do not think that sanctions are wise.
Totuși, nu as inclina prea mult spre impunerea sancțiunilor asupra parților, pe rând, si nu cred ca sancțiunile reprezintă o soluție inteligenta.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, on balance I think a lot of improvement is being made from the original proposal and I am inclined to support it.
Cu toate acestea, consider, în concluzie, că, faţă de propunerea originală, s-au realizat multe îmbunătăţiri şi înclin să o susţin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Have we done enough to interconnect the European gas supply networks among Member States or are we becoming less and less inclined to set aside reserves for crisis situations?
Am făcut destule pentru a face legătura dintre reţelele europene de furnizare a gazului între statele membre sau înclinăm din ce în ce mai puţin să punem deoparte rezerve pentru situaţii de criză?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Unfortunately, due to their complex nature, micro-entrepreneurs and persons starting out in business are more inclined to apply for consumer loans.
Din nefericire, datorită naturii lor complexe, microantreprenorii şi persoanele care pornesc propria afacere au mai degrabă tendinţa de a solicita credite de consum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
After the conflict between Russia and Georgia had unleashed in August last year, one might have felt inclined to think that good fences make good neighbours.
După ce se dezlănţuise conflictul dintre Rusia şi Georgia, în luna august a anului trecut, am fi fost înclinaţi să credem în proverbul care spune: "gard trainic, vecini pe măsură”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There are no guarantees and limitations on such fascist-inclined methods, nor can there be any.
Nu există şi nici nu poate exista vreo garanţie sau vreo limitare a acestor metode înclinate spre fascism.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is very unfortunate that the manufacturers of equipment now want to make this successful and clear system of labelling an unclear category, and that the Commission is inclined to support this.
Este foarte regretabil faptul că acum, producătorii de echipament doresc să transforme acest sistem de etichetare de succes şi clar într-unul neclar şi Comisia tinde să susţină acest lucru.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, neither the European Commission, nor Mariann Fischer Boel personally, is inclined to acknowledge that wrong decisions have been made.
Cu toate acestea, atât Comisia Europeană, cât şi Mariann Fischer Boel personal refuză să admită că s-au luat decizii greşite.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many have given it up and also - and more importantly - young people are less inclined to smoke now than they were before.
Numeroase persoane au renunţat la fumat - şi, mai important - tinerii au mai puţin tendinţa de a fuma acum decât înainte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When you go abroad and go into restaurants, and if you smell smoke, you are inclined to leave, and it is the same for hotel rooms.
Când mergem în străinătate şi intrăm în restaurante, dacă simţim miros de tutun, avem tendinţa de a pleca, acelaşi lucru fiind valabil pentru camerele de hotel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. bend: influence, bias, predispose, dispose
2. slope: slant, grade, inclination
3. slant: lean, tilt, recline, slope, list© dictionarist.com