honour in Roemeens

Uitspraak
n. cinste, onoare, onorare, vrednicie, demnitate, distincţie, distincţie: distincţii, onor: onoruri, semn de respect, titlu: titluri onorifice, omenie, întâmpinare, intervenţie, examen luat cu cea mai mare notă
v. cinsti, onora, respecta, distinge, omeni, învrednici, conferi un titlu de onoare, accepta

Voorbeeldzinnen

A farewell party was held in honor of Mr. Tanaka.
O petrecere de rămas bun a fost ţinută în onoarea d-lui Tanaka.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Would you give me the honor of letting me carry you in my arms?
Îmi faci onoarea să mă lași să te car în brațele mele?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That same day, the Czech presidency and the Commission issued a statement calling on both sides to look for a prompt solution and honour their contractual obligations towards EU consumers.
În aceeaşi zi, preşedinţia cehă şi Comisia au emis o declaraţie prin care făceau apel la ambele părţi să caute o soluţie rapidă şi să îşi onoreze obligaţiile contractuale faţă de consumatorii Uniunii Europene.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These are the solutions provided, and we cannot rely on external suppliers which unfortunately do not honour their contractual obligations and do not take into account consumer interests.
Acestea sunt soluţiile furnizate, iar noi nu putem conta pe furnizorii externi care, din nefericire, nu îşi onorează obligaţiile contractuale şi care nu ţin seama de interesele consumatorilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope that you will honour your commitment to reach a first reading agreement with my Roaming II report.
Sper că veţi onora angajamentul de a ajunge la un acord în primă lectură cu privire la raportul meu Roaming II.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We will see very soon whether there is a technical hitch or whether there is no political intention to honour the agreement.
Vom vedea în curând dacă există piedică tehnică sau dacă nu există intenţie politică de a respecta acordul.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If the agreement is not honoured, it means that Russia and Ukraine can no longer be considered reliable partners for the European Union in matters of energy supply.
Dacă acordul nu este respectat, înseamnă că Rusia şi Ucraina nu mai pot fi considerate parteneri de încredere pentru Uniunea Europeană în ceea ce priveşte furnizarea de energie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, in a democracy, transparency is a concept of honour.
Domnule preşedinte, într-o democraţie, transparenţa este un concept de onoare.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
First of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
În primul rând, sunt convins pe deplin că Uniunea are o datorie de onoare de plătit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The best way to honour the victims of the atrocities of the war in the former Yugoslavia is to announce a day of commemoration so what happened can be remembered.
Cea mai bună modalitate de a onora victimele atrocităţilor războiului din fosta Iugoslavie este de a proclama o zi comemorativă, astfel încât să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the state of being honored: standing, glory, celebrity, regard, fame, repute, renown, reputation, esteem, laurels, respect, honor, glorification
bestow honor or rewards upon: toast, drink, ennoble, pledge, dignify, wassail, decorate, recognise, recognize, reward, honor, salute
a tangible symbol signifying approval or distinction: letter, citation, crown, decoration, aliyah, seal, ribbon, laurel wreath, commendation, Emmy, Nobel prize, Oscar, honorable mention, Academy Award, Prix de Rome, varsity letter, degree, symbol, award, mention, medallion, medal, seal of approval, trophy, prize, laurels, Prix Goncourt, accolade, academic degree, pennant, cachet, palm, honor
accept as pay: have, honor, accept, take
the quality of being honorable and having a good name: righteousness, honor
show respect towards: tolerate, accept, observe, lionise, abide by, lionize, respect, honor, celebrate
a woman's virtue or chastity: pureness, purity, sexual morality, chastity, honor, virtue© dictionarist.com