habit in Roemeens

Uitspraak
n. obicei, dat, obişnuinţă, deprindere, apucătură, purtare, comportare, conduită, nărav, aspect exterior, constituţie fizică, veşmânt, veşminte
v. îmbrăca, înveşmânta, locui

Voorbeeldzinnen

Ladies and gentlemen, based on the strategy set out in the White Paper, the Commission supports all proposals and all processes which encourage healthy eating habits.
membru al Comisiei. - (CS) Doamnelor şi domnilor, pe baza strategiei stabilite în Cartea Albă, Comisia susţine toate propunerile şi toate procesele care încurajează obiceiuri alimentare sănătoase.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission welcomes this initiative, as it can help to encourage healthy eating habits throughout the EU.
Comisia salută această iniţiativă, deoarece poate contribui la încurajarea obiceiurilor de alimentaţie sănătoase în întreaga UE.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, the number of people who maintain these healthy dietary habits has been falling.
Cu toate acestea, numărul de persoane care păstrează aceste obiceiuri culinare sănătoase este în scădere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Finally, I also have concerns with the role of drug companies in influencing doctors' prescription habits.
Sunt îngrijorată, de asemenea, de rolul companiilor farmaceutice în influenţarea medicilor în ceea ce priveşte eliberarea reţetelor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
One of the ways of addressing the problem is through promoting healthy eating habits, and the Mediterranean diet certainly falls into this category.
Una dintre modalităţile de abordare a acestei probleme este prin promovarea obiceiurilor de alimentaţie sănătoase, iar dieta mediteraneană intră, cu siguranţă, în această categorie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.
UE consideră că lucrătorii, modul de viaţă şi obiceiurile de consum ale acestora sunt de vină.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I appeal to you as a person, not on behalf of the Council, to provide better conditions for appeasing our habit.
Fac apel la dumneavoastră ca persoană, nu ca membru al Consiliului, să ne asiguraţi condiţii mai bune pentru a ne continua obiceiul.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think that this is a pity, and that it is a bad habit.
Cred că este un neajuns şi un obicei dăunător.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is precisely these children who pick up basic habits of hygiene in pre-school facilities and also gradually learn rules of behaviour.
Aceşti copii îşi însuşesc deprinderile de igienă de bază în structuri pentru copiii preşcolari şi învaţă treptat reguli de comportament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The street criminals of the future will be just one outcome of the influence of aggressive games on behaviour, psychology and late-manifesting habits.
Infractorii viitorului vor fi doar rezultatul influenţei jocurilor agresive asupra comportamentului, psihologiei şi obiceiurilor care se manifestă târziu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com