glow in Roemeens

Uitspraak
n. strălucire, lumină, incandescenţă, înflăcărare, foc, jar, căldură mare, pasiune, roşeaţă, văpaie
v. străluci, radia, încinge, aprinde: se aprinde, arde, fi incandescent, îmbujora: se îmbujora, dogori

Voorbeeldzinnen

I am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
Deşi mă fac foc şi pară împotriva conceptului de schimbări climatice provocate de om.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Everyone was glowing with optimism, but it came to nothing.
Toată lumea era optimistă, dar nu am obţinut nimic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. radiate light or heat: shine, gleam, radiate, glimmer, burn, beam, redden
2. gentle radiance: light, heat, shine, effulgence, gleam, luminescence, warmthdictionary extension
© dictionarist.com