fundamentally in Roemeens

Uitspraak
adv. fundamental

Voorbeeldzinnen

Its marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
Substanţa se comercializează în mod fundamental pentru producţia farmaceutică, pentru producţia solvenţilor şi a altor compuşi auxiliari, a diluanţilor şi a adezivilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I fundamentally disagree with this type of criticism.
Fundamental, nu sunt deloc de acord cu acest fel de critică.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Politically, though, I fundamentally object to her interfering with national, public broadcasting.
Din punct de vedere politic, în principiu mă opun implicării sale în radiodifuziunea publică naţională.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As the previous speaker said, the figures also show that there is something fundamentally wrong with the prices of these massive imports of Chinese textiles.
Cum spunea şi antevorbitorul meu, cifrele indică, de asemenea, că preţurile acestor importuri masive de produse textile chinezeşti sunt în mod fundamental în neregulă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The time has come fundamentally to reassess Europe's energy supplies.
E timpul ca rezervele energetice ale Europei să fie reevaluate fundamental.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The vague cosmetic touch-ups decided on at the G20 or in Brussels will not fundamentally change the situation.
Cosmetizările vagi stabilite în cadrul reuniunii G20 sau la Bruxelles nu vor schimba în mod fundamental situaţia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Even though my group had some issues with it, I feel that she has touched upon something which is fundamentally important for the EU.
Deşi grupul din care fac parte are unele obiecţii cu privire la el, doamna Anna Záborská a adus în discuţie un aspect de o importanţă fundamentală pentru UE.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is what happens in my country and that is what happens in any democracy that is fundamentally based on democratic rights.
Astfel se procedează în ţara mea şi în orice democraţie care se bazează în mod fundamental pe drepturile democratice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Everybody knows that the situation will only fundamentally improve when the general confidence and belief in the overall trends in the economy have returned.
Toată lumea ştie că situaţia se va îmbunătăţi fundamental numai atunci când se revine la încrederea generală şi convingerea în tendinţele de ansamblu ale economiei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I fundamentally reject the report on European security strategy and a European security and defence policy in its current form.
Resping, în mod fundamental, raportul privind strategia de securitate europeană şi o politică europeană de securitate şi apărare în forma sa actuală.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

in essence; at bottom or by one's (or its) very nature: essentially, basically


© dictionarist.com