fundamental in Roemeens

Uitspraak
n. principiu
a. fundamental, central, esenţial, prim, funciar, organic

fundamental in Engels

a. fundamental, base, basic, prime, ultimate, capital, main, principal, necessary, vital, essential
adv. fundamentally, basically

Voorbeeldzinnen

I think it is difficult to summarise but, if I were to do so, I would repeat what some of you have said about this being a fundamental element in any democracy.
Cred că este dificil să fac o sinteză, în care, probabil, aş repeta ceea ce unii dintre dumneavoastră au afirmat, şi anume că acesta este un element esenţial în orice democraţie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The fight against terrorism can never be used to diminish the level of protection of human rights and fundamental freedoms.
Lupta împotriva terorismului nu poate fi niciodată folosită pentru a reduce nivelul de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Catania's proposal will not so much lead to tolerance of homosexual behaviour (which I support), but to discrimination against fundamental biological, that is, heterosexual, relations.
Propunerea domnului Catania nu va reuşi să aducă toleranţa faţă de comportamentul homosexual (pe care eu îl susţin), ci va genera discriminare împotriva relaţiilor heterosexuale care sunt de fapt fundamental biologice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
in writing. - (PL) I voted against Giusto Catania's report on the situation of fundamental rights in the European Union (2004-2008).
în scris. -(Polonia) Am votat împotriva raportului elaborat de Giusto Catania privind situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în perioada 2004-2008.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I voted against the report not because I am against fundamental rights.
Am votat împotriva raportului nu pentru că aş fi împotriva drepturilor fundamentale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His text in fact denies the most fundamental human rights:
De fapt, textul său neagă cele mai fundamentale drepturi ale omului:
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
in writing. - (SV) The June List believes that protection of the fundamental freedoms and rights is of utmost importance, both within and outside the EU.
în scris. -(Suedia) Partidul Independenţă şi Democraţie consideră că protecţia libertăţilor şi drepturilor fundamentale este de importanţă majoră, atât în interiorul, cât şi în afara UE.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is extremely important that the Member States of the EU observe the fundamental freedoms and rights, and it is clear that we cannot leave it to the Member States to monitor themselves.
Este extrem de important ca statele membre ale UE să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale şi este foarte clar faptul că nu putem lăsa statele membre să se monitorizeze ele însele.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ending street homelessness is a fundamental issue in the European Union.
Rezolvarea problemei persoanelor fără adăpost reprezintă o chestiune fundamentală pentru Uniunea Europeană.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Finally, the Treaty of Lisbon will not advance the situation concerning fundamental rights in the EU.
În final, Tratatul de la Lisabona nu va avansa situaţia privind drepturile fundamentale în UE.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

serving as an essential component: central, primal, important, cardinal, key, of import
being or involving basic facts or principles: underlying, rudimentary, basic
far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the nature of something: important, significant, profound
any factor that could be considered important to the understanding of a particular business: factor
the lowest tone of a harmonic series: first harmonic, harmonic, fundamental frequency© dictionarist.com