fraud in Roemeens

Uitspraak
n. înşelătorie, înşelăciune, pungăşie, viclenie, escrocherie {fam.}, escroc {fam.}, fals, fraudă {jur.}, pungaş, abuz

Voorbeeldzinnen

As far as I know, he wasn't involved in that fraud scheme.
Din câte ştiu eu, nu a fost implicat în schema frauduloasă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Clearly, it's a fraud.
Clar, e o fraudă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This strategy proposes a series of measures aimed at fostering cooperation between Member States to fight against crimes such as child pornography, terrorism, attacks on information systems and fraud.
Această strategie propune o serie de măsuri ce au ca scop consolidarea colaborării dintre statele membre, pentru a combate infracţiunile precum pornografia infantilă, terorismul, atacurile asupra sistemelor informatice şi frauda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The meat scandals in recent years show quite clearly how easy label fraud is.
Scandalurile privind carnea din ultimii ani demonstrează cât este de uşoară falsificarea etichetelor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These are the possible fraud cases.
Acestea sunt cazurile posibile de fraudă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is a final report from a United Nations task force, the Commission's anti-fraud office and the Guarda di Finanza.
Există un raport final din partea grupului de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a biroului anti-fraudă al Comisiei şi Guarda di Finanza.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But even with the most stringent control measures such a thing may happen, either because of fraud, or because of negligence, or whatever.
Dar chiar şi cu măsurile de control cele mai riguroase, acest lucru se poate întâmpla, fie prin comiterea unor fraude, fie din neglijenţă, fie din orice alt motiv.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This includes measures designed to discourage and prevent fraud and theft of personal data.
Este vorba aici de măsuri menite a descuraja şi a preveni fraudele, precum şi furtul de date personale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Consumers who use the Internet are also often the victims of fraud, such as the theft of money by electronic means.
Utilizatorii de internet sunt, de asemenea, deseori, victime ale fraudelor, cum ar fi furtul de bani prin mijloace electronice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They have laid down strict regulations in order to protect consumers against gambling addiction and against fraud and match-fixing, but also to prevent money laundering.
Au stabilit reglementări stricte pentru a proteja consumatorii împotriva dependenţei create de jocurile de noroc şi împotriva fraudei şi a pariurilor, dar şi pentru a preveni spălarea banilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

intentional deception resulting in injury to another person: identity theft, cheat, mail fraud, law-breaking, rig, offense, barratry, fraud in fact, crime, election fraud, intrinsic fraud, criminal offence, constructive fraud, fraud in the factum, extrinsic fraud, offence, criminal offense, collateral fraud, swindle, positive fraud, legal fraud, fraud in the inducement
something intended to deceive; deliberate trickery intended to gain an advantage: humbug, trickery, chicane, chicanery, goldbrick, hoax, fraudulence, dupery, wile, put-on, shenanigan, guile
a person who makes deceitful pretenses: beguiler, slicker, trickster, cheater, shammer, cheat, imposter, deceiver, impostor, pseudo, faker, ringer, pseud, role player, fake, pretender, name dropper, shamdictionary extension
© dictionarist.com