enterprising in Roemeens

Uitspraak
a. întreprinzător, cutezător, iniţiativă: cu iniţiativă

Voorbeeldzinnen

After all, this actually promotes the brain drain of the most skilled, dynamic and enterprising Africans.
Până la urmă, aceasta nu duce decât la exodul persoanelor cele mai dinamice, întreprinzătoare şi bine pregătite din Africa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They need opportunity and encouragement to be enterprising.
Ei au nevoie de oportunitate şi de încurajare pentru a fi întreprinzători.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Unsurprisingly, this has only come about because enterprising British journalists were able to demonstrate the ease with which some MEPs succumbed to the lure of money.
Deloc surprinzător, acest lucru s-a întâmplat deoarece jurnaliștii britanici întreprinzători au putut să demonstreze ușurința cu care unii deputați europeni au cedat ispitei banilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is therefore particularly important for them to be enterprising and ready to create a vibrant and competitive EU economy.
Prin urmare, este deosebit de important ca aceștia să fie întreprinzători și pregătiți să creeze o economie UE eficientă și competitivă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

marked by imagination, initiative, and readiness to undertake new projects: adventuresome, industrious, energetic, up-and-coming, entrepreneurial, ambitious, gumptious, adventurous


© dictionarist.com